Офіційні правила та Умови Акції «Співаки в душі III» (надалі «Правила»)1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організатором Акції «Співаки в душі III» (надалі - «Акція») є ТОВ «Байєрсдорф Україна» (надалі «Організатор»). Місцезнаходження Організатора: 04074, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т.
1.2. На замовлення Організатора, Акція проводиться ТОВ «Ай Ес Ді ГРУП», що в подальшому іменується «Виконавець», в особі генерального директора Ревенко Алли Федорівни, який діє на підставі Статуту (надалі - «Виконавець»). Місцезнаходження Виконавця: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 15, кв. 119. Реквізити Виконавця: п/р № 26000801317466, ЗАТ «ОТП Банк» м. Київ, МФО 300528, ІПН 3029117780, Свідоцтво платника ПДВ №88294742, тел. (044) 569-51-84.
1.3. Загальний строк проведення Акції: з 17 вересня по 25 листопада 2012 року включно, 10 тижнів. Акція проводиться по всій території України.
1.4. В Акції можуть брати участь громадяни України, іноземні громадяни й особи без громадянства, що постійно проживають на території України, за винятком:
працівників і представників Організатора;
афільованих осіб Організатора;
членів сімей таких працівників і представників;
працівників і представників будь-яких інших осіб, що мають безпосереднє відношення до організації і проведення Акції;
осіб, які на момент реєстрації в Акції не достягли 18-річного віку.
1.5. Участь у Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.
1.6. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, що відповідає вимогам п.1.4. цих Правил, необхідно:
1.6.1. Зареєструватися на сайті http://vdushe.com.ua не пізніше 4 листопада через власний профіль користувача на Facebook чи Vkontakte.
1.6.2. Після реєстрації на сайті http://vdushe.com.ua перейти до розділу «Обери реквізит» та обрати в ньому від 1 до 5 зображень речей, які користувач хотів би побачити в кліпі. Щоб обрати зображення речі, користувач має проголосувати за нього, клікнувши по ньому.
1.6.3. У розділі «Обери музику» так само, як вказано у підрозділі 1.6.2., обрати від 1 до 5 музичних інструментів, які, на думку користувача, мають звучати в кліпі.
1.6.4. У розділі «Обери образ» так само, як вказано у підрозділі 1.6.2., обрати 1 жіночий та 1 чоловічий образ, які, на думку користувача, мають опинитися в кліпі.
1.6.5. Підтвердити свій вибір у всіх трьох розділах, натиснувши кнопку «Зберегти» та стежити за новинами на сайті http://vdushe.com.ua.
1.7. Голосування буде припинено 4 листопада 2012 року. За підсумками голосування буде обрано 10 речей з розділу «Обери реквізит», 3 музичних інструменти з розділу «Обери музику» та 2 образи з розділу «Обери образи», що наберуть найбільшу кількість голосів Учасників. Обрані речі, інструменти та образи візьмуть участь у зйомках кліпу та у подальшому розіграшу.
1.8. Кожний Учасник може взяти участь у розіграші тільки тих речей чи образів, які він обрав для зйомок кліпу та які потрапили до зйомок за підсумками голосування.
1.9. Результати розіграшу буде оголошено у музичному кліпі, створеному за участю користувачів, який з’явиться на сайті http://vdushe.com.ua не пізніше 25 листопада 2012 року.
1.10. Учасник, що буде викритий у підробці реєстраційних даних (своїх або чужих), фальсифікації результатів акції або спроби незаконного отримання Заохочення з використанням технічних або будь-яких інших засобів — дискваліфікується з участі в Акції. Якщо при цьому його дії порушують закони України, інформація про нього може бути передана в правоохоронні органи.
1.11. Виконавець Акції залишає за собою право відмовити в реєстрації будь-якій особі (або групі осіб) або видалити вже існуючі реєстраційні дані за своїм розсудом без вказування причин.

2. ВИДИ ЗАОХОЧЕНЬ

2.1. У разі дотримання цих Правил та умов проведення Акції, Учасники мають можливість прийняти участь у розіграші низки Заохочень, де Заохочення — це приз, який відповідає кожному окремому зображенню у розділах «Обери реквізит», «Обери музику» та «Обери образ». Опис кожного окремого Заохочення з'являється після кліку на річ чи образ, за які користувач віддає свій голос відповідно до вимог пункту 1.6
2.2. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або одного Заохочення іншим не допускається.
2.3. Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Передача права на одержання Заохочення третій особі не допускається.

3. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ

3.1. Заохочення будуть розіграні серед усіх, хто обере речі та образи, як вказано у пункті 1.6., та збереже свій вибір, натиснувши «Зберегти» чи «Поділитися та зберегти» у період з 17 вересня по 4 листопада 2012 року.
3.2. Кожний Учасник, який виповнив усі дії з пункту 1.6. не пізніше 4 листопада 2012 року може взяти участь у розіграші тих речей чи образів, які він обрав для зйомок кліпу та які потрапили до зйомок за підсумками голосування.
3.2. Виконавець може відмовити Учаснику в одержанні Заохочення у випадку його відмови виконати усі процедури та/або у разі ненадання ним необхідних відомостей у встановлений цими Правилами строк.
3.3. Результати процедур Визначення Переможців Акції, що отримають право на отримання Заохочення є остаточними й оскарженню не підлягають.

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. Учасником Акції на отримання Заохочення може бути особа, що зареєструється на сайті http://vdushe.com.ua та виконає всі дії з пункту 1.6. у період з 17 вересня по 4 листопада 2012 року.
4.2. Для того щоб реалізувати право на отримання Заохочення необхідно:
4.2.1. Зареєструватися на сторінці http://vdushe.com.ua та обрати від 1 до 5 речей в розділі «Обери реквізит», від 1 до 5 музичних інструментів в розділі «Обери музику», а також 1 жіночий та 1 чоловічий образ у розділі «Обери образ».
4.2.2. Зберегти свій вибір, натиснувши кнопку «Зберегти» чи «Поділитися та Зберегти» у період з 17 вересня по 4 листопада 2012 року.

5. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ

5.1. Учасники Акції, які стали переможцями розіграшу та мають право на отримання Заохочення будуть оголошені в фінальному музичному кліпі на сайті Акції http://vdushe.com.ua.
5.2. Про час та місце отримання Заохочень Виконавець Акції повідомить Учасника по електронній пошті або іншім чином, який буде оговорено окремо.
5.3. Учасник Акції, що здобув право на отримання Заохочення, не має права висловлювати претензії щодо отриманого Заохочення.
5.4. Учасник Акції, що здобув право на отримання Заохочення, який не згоден з вказаними вище умовами, вважається таким, що відмовився від Заохочення, втрачає право на його отримання і не претендує на отримання у зв'язку з цим будь-якої компенсації.
5.7. Видача Заохочень закінчується наприкінці січня 2013 року.
5.8. У випадку, якщо Учасник, що одержав право на отримання Заохочення, за певними причинами, не залежними від Виконавця/Організатора Акції, не має можливості отримати Заохочення, він не має права на одержання будь-якої компенсації.
5.9. Організатор Акції не несе відповідальності стосовно використання Заохочень Учасниками Акції після їх одержання.6. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

6.1. Інформування щодо умов Акції здійснюється за допомогою публікації на веб-сайті http://vdushe.com.ua.
6.2. Організатор має право вносити зміни до Правил з обов'язковою публікацією змін на сайті http://vdushe.com.ua.

7. ОБМЕЖЕННЯ

7.1. Організатор Акції не несе відповідальності за достовірність інформації наданої Учасниками Акції щодо контактів з ними.
7.2. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Заохочень Акції, вказаних у даних Правилах чи на сайті http://vdushe.com.ua.
7.3. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.
7.4. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримати Заохочення Учасниками Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора Акції, в т.ч. у випадку, якщо контактна адреса, ім'я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку з Учасниками Акції були вказані невірно та/або нерозбірливо тощо. При цьому такі Учасники Акції, що здобули право на отримання Заохочення, не мають права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
7.5. Організатор Акції не несе відповідальності за роботу пошти, за будь-які поштові помилки, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли з запізненням, були загублені або пошкоджені; внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені або були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Заохочення; за роботу операторів зв'язку; у разі настання форс-мажорних обставин. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість контакту, якщо прізвище та/або адреса зазначені неправильно. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.
7.6. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Заохочень. Організатор Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Порушення Учасником цих Правил або відмовлення Учасником від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на одержання Заохочення.
8.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, які не урегульовані цими Правилами, остаточне рішення щодо інтерпретації правил приймається Організатором Акції. Рішення Організатора Акції з цих питань є остаточним і не підлягає оскарженню.
8.4. Відповідальність за сплату особистих податків, пов'язаних з отриманням заохочень, несуть переможці.
8.5. Фактом здійснення реєстрації Учасники Акції підтверджують, що ознайомлені та погоджуються з цими Правилами.
8.6. У разі необхідності Організатор уповноважений вимагати від Учасника необхідну інформацію для надання державним органам.
8.8. Беручи участь у цій акції, всі Учасники Акції погоджуються з тим, що в разі виграшу їх ім'я, прізвище, фотографії можуть бути використані Організатором у рекламних цілях, а також Учасник погоджується давати рекламні інтерв'ю про участь в Акції, у тому числі по радіо, телебаченню, а також в інших засобах масової інформації чи зніматися для виготовлення графічних рекламних матеріалів без сплати будь-якої винагороди. При цьому усі суміжні права, що виникають, а також авторські права на об'єкти виключних прав (на відтворення, на поширення, на імпорт, на публічний показ, на передачу в ефір, на повідомлення для загального відома по кабелю, на переклад, на переробку) будуть належати Організатору.
8.9. Учасник, який надав Організатору документи та/чи інформацію для отримання заохочень, несе відповідальність за їх достовірність.
8.11. Реєструючись на сайті http://vdushe.com.ua, всі Учасники дають згоду на отримання від Організатора у майбутньому рекламної інформації про продукцію під маркою NIVEA, про Акції, які здійснює Організатор у відношенні продукції під маркою NIVEA.